Kategórie
Internetový obchod Stroje a prístroje

Rozdiel medzi refraktometrom a hydrometrom

Účel použitia oboch prístrojov – refraktometra aj hydrometra je rovnaký. Metódy potrebné k zisteniu stavu či už známej či neznámej tekutiny sú však odlišné. Refraktometer je optický prístroj, ktorý čistotu určitého roztoku (respektíve koncentráciu jednej látky rozpustenej v látke inej) meria tak, že určí tzv. refraktívny index tohto roztoku alebo jeho určitú fyzickú vlastnosť, ktorá s týmto indexom priamo či nepriamo súvisí.

Refraktomer alebo tiež refraktometer

Refraktometer je možné používať na rôzne typy meraní, napríklad bodu tuhnutia prevádzkovej kvapaliny. Pomôže tiež určiť napríklad koncentráciu močoviny v aditíve AdBlue. Ďalej môžete odmerať koncentráciu chladiacej kvapaliny na báze propylénglykolu a etylénglykolu v chladiči vozidla. Rovnako môžete refraktomer použiť na meranie koncentrácie nemrznúcej zmesi v ostrekovačoch vozidla a stanoviť tak bod jej tuhnutia.

refraktometer s príslušenstvom
Refraktometer s príslušenstvom

Podľa koncentrácie kvapaliny na báze propylénglykolu a etylénglykolu je možné zistiť, či je používaný roztok v súlade so štandardom G11, G12 alebo G13, a podľa toho zohnať vhodnú kvapalinu na doplnenie. Vzájomné miešanie viacerých druhov kvapalín sa totiž neodporúča.

Meracie prístroje citlivé na teplotu

Spoločným znakom refraktometra aj hydrometra je okrem rovnakého účelu aj fakt, že sú oba tieto prístroje citlivé na teplotu. Pokiaľ ide o refraktometer, pri tom sa s teplotou menia aj refraktívne indexy a zariadenie sa tak musí prispôsobiť zmenám teplôt tak, aby bolo schopné ponúknuť presné výsledky merania. K tomu je mnoho týchto prístrojov vybavených systémom automatickej kompenzácie teploty, vďaka čomu je odčítanie potrebných údajov jednoduchšie – a to je aj dôvod, prečo bývajú refraktometre spravidla drahšie, než hydrometre rovnakej kvalitatívnej úrovne.

Väčšina hydrometrov ku korekcii merania podľa teploty potrebuje tabuľku, podľa ktorej potom zistené výsledky upravíte na základe porovnania s kalibračnou teplotou konkrétneho zariadenia.

Viac informácií a online predaj refraktometrov, digitálnych váh, teplomerov a ďalších meracích prístrojov, zdravotných pomôcok, doplnkov pre autá nájdete na kupteraz.sk