Kategórie
Internetový obchod Stroje a prístroje

Rozdiel medzi refraktometrom a hydrometrom

Účel použitia oboch prístrojov – refraktometra aj hydrometra je rovnaký. Metódy potrebné k zisteniu stavu či už známej či neznámej tekutiny sú však odlišné. Refraktometer je optický prístroj, ktorý čistotu určitého roztoku (respektíve koncentráciu jednej látky rozpustenej v látke inej) meria tak, že určí tzv. refraktívny index tohto roztoku alebo jeho určitú fyzickú vlastnosť, ktorá […]